Ortalama Hesaplama Hakkında


Bu website Orta Doğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ)'nde okuyan küçük bir ekip tarafından dizayn edildi ve geliştirildi.

Amacımız, öğrencilerin dönemlik not ortalamalarını (gpa) veya ağırlıklı genel not ortalamalarını (cgpa) rahat bir şekilde hesaplayabilmeleridir.

Bu hesaplayıcıda 4.0 notlandırma ölçeği(grading scale) kullanılmıştır.(Türkiye'deki -birkaç istisna üniversite hariç- neredeyse bütün üniversitelerde kullanılan ölçek.)

Bu üniversite ortalama hesaplayıcısı üç not sisteminden oluşmaktadır:


1) AA/BA/BB Not Sistemi

AA = "4.0" BA ="3.5" BB ="3.0" CB ="2.5" CC ="2.0" DC ="1.5" DD = "1.0" FD = "0.5" FF = "0.0"

2) A+/A/A- Not Sistemi

A+ = "4.0" A = "4.0" A- = "3.70" B+ = "3.30" B = "3.0" B- = "2.7" C+ = "2.30" C = "2.0" C- ="1.70" D+ = "1.30" D = "1.0" F = "0.0"

3) A1/A2/A3 Not Sistemi

A1 = "4.0" A2 = "3.75" A3 = "3.5" B1 = "3.25" B2 ="3.0" B3 = "2.75" C1 = "2.5" C2 = "2.25" C3 = "2.0" D = "1.75" F = "0.0"


Türkiye'deki Üniversiteler ve Not Sistemleri


Üniversite Not Sistemi
Orta Doğu Teknik Üniversitesi AA/BA/BB
Boğaziçi Üniversitesi AA/BA/BB
Koç Üniversitesi A+/A/A-
Bilkent Üniversitesi A+/A/A-
Sabancı Üniversitesi A/A-/B+
İstanbul Teknik Üniversitesi AA/BA/BB
Yıldız Teknik Üniversitesi AA/BA/BB
İstanbul Üniversitesi AA/BA/BB
Marmara Üniversitesi AA/BA/BB
Hacettepe Üniversitesi A1/A2/A3
TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi AA/BA/BB
Gazi Üniversitesi AA/BA/BB
Galatasaray Üniversitesi AA/BA/BB
Selçuk Üniversitesi AA/BA/BB
Dokuz Eylül Üniversitesi AA/BA/BB
Ege Üniversitesi AA/BA/BB
Atatürk Üniversitesi AA/BA/BB
Kocaeli Üniversitesi AA/BA/BB
Süleyman Demirel Üniversitesi AA/BA/BB
Sakarya Üniversitesi AA/BA/BB
Uludağ Üniversitesi AA/BA/BB
Karadeniz Teknik Üniversitesi AA/BA/BB
Akdeniz Üniversitesi AA/BA/BB
Erciyes Üniversitesi AA/BA/BB
Anadolu Üniversitesi AA/BA/BB
Eskişehir Osmangazi Üniversitesi AA/BA/BB
Ondokuz Mayıs Üniversitesi AA/BA/BB
Çukurova Üniversitesi AA/BA/BB

Not: Bu tablodaki not sistemleri, 2017 yılında üniversitelerin resmi websitelerinden kontrol edilerek girilmiştir. Ayrıca metugpa'da hatalı bir hesaplama olmadığını düşünsek de burada hesapladığınız ortalamaların ya da notların resmi geçerliliği olmadığını bilmelisiniz.


Ortalama Hesaplama ile İlgili Açıklamalar


1) Dönem Ortalaması (GPA) hesaplamak için geçmiş ortalama ve toplam kredi yerine bir şey yazmanız gerekmiyor.

2) Sadece aldığınız derslerin kredilerini ve o derslerden aldığınız ya da almayı beklediğiniz notu girmeniz yeterli.

3) Dönem ortalaması (GPA) hesaplarken dersi tekrar alıyorsanız bile eski notunu girmenize gerek yoktur.

4) Ağırlıklı Genel Not Ortalaması (CGPA/AGNO) hesaplamak için geçmiş ortalama ve toplam kredi kısmında; en son ağırlıklı genel not ortalamanızı girin ve şu ana kadar toplam kaç kredilik ders aldıysanız, o sayıyı girin.

5) Aldığınız dersleri daha önce almadıysanız eski not kısmına bir şey yazmanıza gerek yok.

6) Ağırlıklı Genel Not Ortalaması (CGPA/AGNO) hesaplarken; eğer bir dersi tekrar alıyorsanız, o dersin eski notunu girmelisiniz.


AGNO(CGPA) Hesaplama Örneği


Diyelim ki sizin agno(cgpa) = 2.65(en son ağırlıklı genel not ortalamanız) ve Toplam Kredi = 65(Bu zamana kadar aldığınız bütün derslerin kredilerinin toplamı)

Bu dönem 5 ders almış olun.

Bu 5 dersin üçünü ilk defa alıyor olun, diğer ikisi tekrar aldığınız dersler olsun.

Yeni Ders1 = AA , Yeni Ders2 = BA , Yeni Ders3 = CB, Tekrarlanan Ders1 = BA , Tekrarlanan Ders2 = BB

Tekrarlanan derslerin eski notları da sırasıyla DC ve DD olsun.

Aldığınız bütün dersler 3 kredilik olsun.

Sonuç olarak, örneğimize göre, GNO(GPA) = "3.30"(bu, sizin dönemlik ortalamanız), ve AGNO(CGPA) ="2.90"(Bu ise sizin ağırlıklı genel not ortalamanız) olur.