Not Hesaplama


Öğrenciler bu not hesaplama programı ile bir dersten aldıkları son notu hesaplayabilirler. Böylece, ortalamayı(çan-curve) da hesaplayarak, kendi notu ile ortalamanın notu arasında bir kıyas yapabilir.Not Hesaplama ile İlgili Açıklamalar

Bu not hesaplama aracının kullanımı oldukça kolaydır.

  • Aldığınız dersin vizelerinin notlarını ve bu sınavların yüzdelerini girin.

  • Daha sonra bu dersin finalinden kaç aldıysanız ya da almayı bekliyorsanız, bu sayıyı final kısmına girin. Final sınavının yüzdesini de girin. Diğer; ödev, proje, quiz gibi dersle ilgili diğer görevleri ifade edebilir.

  • + butonunu kullanarak, vize sayısını ya da diğer sayısını artırabilirsiniz.

  • Son olarak hesapla butonuna basarak dersten alacağınız tahmini notunuzu görebilirsiniz.

Örnek - Vize Final Not Hesaplama

Diyelim ki aldığımız dersin iki vizesi bir finali ve bir projesi var.

Bunların yüzdeleri sırasıyla 20, 20, 40, 20 olsun

Midterm 1 = 86, Midterm 2 = 84, Final = 70, Project = 90 aldığımızı varsayalım.

Sonuç olarak hesaplama yaptığımızda 80 aldığımızı görürüz. Aldığımız bu not üniversiteye ve derslere göre çeşitlilik göstererek farklı harf notlarına karşılık gelebilir.